1250 AD – 1346 AD

Okres ten to czasy przeniesienia stałej stolicy księcia do Szczecina. Barnim I już w latach 30. XIII wieku coraz częściej bywał w Szczecinie, a w okresie 1235–1243 przeniósł się tu na stałe. Prawdopodobnie krótko po tej dacie wzniesiono nowy dwór książęcy, przypuszczalnie na miejscu starego, zbudowanego przez Warcisława I.

Pierwotnie zapewne był wzniesiony w konstrukcji szkieletowo-ramowej (to znaczy, że konstrukcję nośną stanowiły pionowe i poziome belki drewniane), co można wnosić z braku murowanych fundamentów oraz z obecności licznych odłamków cegieł odkrytych w nawarstwieniach z tego okresu, a stanowiących wypełnienie ścian. Koniec fazy wyznacza podjęcie budowy zamku gotyckiego przez Barnima III w 1346 roku.

Odpad tokarski
Miska drewniana toczona od wewnątrz i ociosan...
Miska drewniana toczona od wewnątrz i ociosyw...
Drewniana miseczka klepkowa
Gwóźdź żelazny z owalną główką i czworoboczny...
Grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia
Grot bełtu z czworobocznym w przekroju, długi...
Osełka
Osełka z otworem
Osełka
Paciorek szklany
Klucze
Obrączka szklana
Paciorek szklany
Dno miski klepkowej
Miska drewniana
Nóż żelazny
Nóż żelazny
Nóż żelazny
Przedmiot gliniany o nieznanym przeznaczeniu
Ciężarek gliniany
Przęślik gliniany
Przęślik gliniany
Pokrywa beczki
Dno beczki
Pojemnik drewniany
 
 
Powered by Phoca Gallery