Osełka
Osełka

Terminem „osełka” określa się przedmioty wykonane z surowców skalnych, charakteryzujące się oszlifowaniem przynajmniej jednej z powierzchni, przeznaczone do ostrzenia narzędzi metalowych, kościanych i rogowych, a także do wygładzania innych przedmiotów z różnych surowców, na przykład skóry, poroża czy drewna. Osełką mógł być praktycznie każdy fragment skały o odpowiedniej wytrzymałości na zdzieranie. Kształt i wielkość były determinowane bieżącymi potrzebami użytkownika i dostępnością stosownego surowca skalnego. Ta osełka pierwotnie miała kształt prostopadłościanu. W trakcie użytkowania uległa zniszczeniu – widoczne jest miejsce odłamania.