Ciężarek gliniany
Ciężarek gliniany

Jest to fragment przedmiotu o kolistym kształcie, przekroju soczewkowatym z centralnie umieszczonym otworem. W literaturze przedmiotu toczy się dyskusja na temat funkcji tych zabytków. Niektórzy badacze skłonni są uważać je za grzęzidła do obciążania sieci, szczególnie egzemplarze dobrze wypalone, co nadaje im dużą twardość i spójność struktury. Inni przypisują im rolę ciężarków tkackich.