Przęślik gliniany
Przęślik gliniany

Przęśliki nakładano na drewniane wrzeciona służące do ręcznego wytwarzania przędzy z lnu lub wełny. Miały za zadanie zwiększyć jego bezwładność i zapobiegać zsuwaniu się nawiniętych już nici. Przedstawiony zabytek należy do typu przęślików krążkowych. Ozdobiono go wianuszkiem delikatnie odciśniętych kółek wokół centralnie usytuowanego otworu. Przędzenie było tradycyjnym zajęciem kobiet, które wytwarzały nici na potrzeby domowe. Nawet gdy w przędzalnictwie stosowano już powszechnie kołowrotek, przędzę osnowową, która powinna być lepiej skręcona niż wątkowa, nadal wykonywano na wrzecionach.