Miska drewniana toczona od wewnątrz i ociosana od strony zewnętrznej
Miska drewniana toczona od wewnątrz i ociosana od strony zewnętrznej

Miski tego typu były wytaczane z klocka w kształcie półkuli, wstępnie ociosanego siekierką lub ośnikiem. Formowanie naczynia rozpoczynało się od zewnątrz – pośrodku formowano dno poprzez wycięcie odpowiedniej szerokości pasa, a następnie po obu jego stronach mniejszymi zacięciami ścinano drewno, modelując ścianki miski. Tak przygotowany klocek był umieszczany następnie na tokarce i metodą toczenia kształtowano wnętrze miski przybierającej postać odcinka kuli. Głębokość naczynia zależała od wielkości kawałka drewna przygotowanego do produkcji. Wstępne ociosywanie ścianek zewnętrznych znacznie przyspieszało proces wytwarzania, nie obniżając jakości misek, którą przewyższały nawet naczynia toczone dwustronnie. Największą popularność miski toczone jednostronnie zyskały w okresie napływu osadników niemieckich w związku z lokacjami na prawie niemieckim. W miastach hanzeatyckich spotykane są powszechnie.