Dno beczki
Dno beczki

Zachowane częściowo dno dużej beczki. Dna dużych naczyń klepkowych wykonywano z kilku części (2–4) łączonych ze sobą za pomocą kołków – dybli osadzanych w otworach nawierconych w grubości drewna. Brzeg dna jest jednostronnie klinowato ścięty w celu dopasowania go kształtu wątora (specjalnego rowka wykonywanego po wewnętrznej stronie klepek, w którym osadzano dno). Otwory zapewniały odpowiednią wentylację.