Drewniana miseczka klepkowa
Drewniana miseczka klepkowa

Na standardowe wyposażenie średniowiecznych gospodarstw domowych składały się różnorodne naczynia zbudowane z różnej wielkości klepek, pełniące funkcję  pojemników do przechowywania artykułów płynnych i sypkich oraz naczyń stołowych, a także opakowań. Miseczki klepkowe są zazwyczaj wykonane bardzo starannie, wygładzone z obu stron. W każdym przypadku strona wewnętrzna jest lekko wklęsła, zewnętrzna zaś nieco wypukła. Na niektórych można zauważyć ślady substancji uszczelniającej – dziegciu. Do łączenia klepek misek stosowano obręcze z surowców organicznych, w tym z wikliny. Dno osadzano w specjalnym wycięciu po wewnętrznej stronie klepek, zwanym wątorem. Te bardzo funkcjonalne naczynia były użytkowane na terenie całej Europy od przynajmniej XI do końca XV stulecia.