Grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia
Grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia

Żelazne groty z kwadratowym w przekroju liściem i kolistą tuleją stanowiły zakończenie bełtów – pocisków przypominających strzały, których używano do strzelania z kuszy. Bełty składające się z żelaznego grotu, drewnianego promienia i niekiedy też lotki korygującej tor lotu były krótsze od strzał, a ich siła rażenia zależała od rodzaju kuszy, siły naciągu, a także od masy samego bełtu. Ten typ uzbrojenia z upowszechnił się w średniowieczu na rozległych obszarach europejskich za wyjątkiem Rusi. W Szczecinie podobne groty znaleziono podczas wykopalisk na Wzgórzu Zamkowym oraz na Podzamczu.