Miska jednostronnie toczona
Next Image
Miska jednostronnie toczona

Egzemplarz o wielokątnym zarysie krawędzi wylewu. Kształt wieloboczny mógł być naśladownictwem występujących w tym samym czasie obustronnie toczonych mis „gwiaździstych”, ale mógł też być po prostu wyrazem panującej mody. Na dnie misy jest widoczny merk (co z niemieckiego można tłumaczyć jako „znak”, „marka”, „oznaczone”) w postaci kwadratu z zaznaczonymi przekątnymi. Merki pełniły funkcję podpisów stosowanych przez wytwórców (rzemieślników), kupców, jak również mogły być znakami własnościowymi. Misy okrągłe i wieloboczne współwystępowały od XIII i były użytkowane aż do XVI wieku.