Naczynie szklane
Naczynie szklane

Niewielki fragment stopki naczynia o wklęsłym dnie (może szklanicy typu fletowatego?) z zielonkawego, nieprzezroczystego szkła. Od spodu widoczny ślad oderwania przylepiaka (przylepiak to ślad po oderwaniu „piszczeli” – długiej rury służącej do wydmuchiwania – od wytwarzanego przedmiotu ze szkła).