Buteleczka szklana
Buteleczka szklana

Ma kształt czworoboczny, w przekroju poprzecznym kwadratowy, krótką szyjkę, krawędź wylewu jest wychylona na zewnątrz. Dno jest wklęsłe ze śladem oderwania  przylepiaka. Do jej wyrobu użyto seledynowego szkła zawierającego pęcherzyki gazowe (świadczące o niskim poziomie technologicznym wytwórcy szkła). Należy do grupy niewielkich buteleczek służących do przechowywania lekarstw lub pachnideł. Okazy tego typu są powszechnie znane od połowy XVI wieku, choć prawdopodobnie wytwarzano je już wcześniej, na co wskazują znaleziska z Drezna, z obiektów datowanych nawet na 1. połowę XIII wieku. Szczecińską buteleczkę można datować najwcześniej na schyłek XVI lub 1. połowę XVII stulecia.