Szklanica
Szklanica

Bogato zdobiona szklanica o formie cylindrycznej, nieznacznie wybrzuszonej, z dnem wklęsłym ze śladem przylepiaka (ślad oderwania rury, za pomocą której wydmuchiwano przedmiot), z dolepioną profilowaną stopką dekorowaną białymi punktami. Zastała ozdobiona dwoma tarczami herbowymi. Pierwszą z nich, należącą do książąt pomorskich, podtrzymują fantazyjnie ubrane postacie; drugą, wiążącą się z elektorami saskimi, wieńczą hełmy z pióropuszami. Na szklanicy widnieją też napisy: data „ANNO 1618” i wypisana dużymi literami tytulatura pary książęcej – księcia Franciszka I i jego żony Zofii, córki elektora saskiego Krystiana. Szklanica pełniła funkcję wilkomu, tj. naczynia służącego do spełniania toastów przy szczególnych wydarzeniach. Tą okazją wydają się w tym przypadku uroczystości związane z objęciem władzy w Szczecinie przez Franciszka I, co miało miejsce właśnie w 1618 roku.