Naczynie ceramiczne – flasza
Naczynie ceramiczne – flasza

Naczynie wykonano z kamionki, ceramiki charakteryzującej się bardzo dobrymi parametrami – znaczną twardością i niską przesiąkliwością. Powierzchnia zewnętrzna jest pokryta brązowym szkliwem. Cechą charakterystyczną flasz są dwa poziome ucha umieszczone w górnej partii brzuśca. Naczynia tego typu służące do przechowywania i transportu płynów były użytkowane w 2. połowie XVI – 1. połowie XVII wieku.