Pojemnik drewniany
Pojemnik drewniany

Okrągły w rzucie pojemnik wykonano na tokarce. Jego górna część została uformowana w taki sposób, aby osadzona na niej pokrywka nakrywała część ścianki i jednocześnie była dobrze umocowana. Na powierzchni widnieją pasma dookolnych żłobków wykonanych precyzyjnie dzięki mocniejszemu naciskowi noża tokarskiego. Uważa się, że pojemniki tego typu wykorzystywano do przechowywania soli, ziół lub przypraw. Niemal identyczny pochodzi z Lubeki, z warstw datowanych na XIV–XV wiek.