Miska drewniana, tzw. wieloboczna
Miska drewniana, tzw. wieloboczna

Miskę tę wyróżnia wieloboczny zarys krawędzi wylewu uzyskany dzięki odpowiedniemu ciosaniu ścianki zewnętrznej. Wnętrze było formowane na tokarce. Produkcja takich mis wymagała zastosowania cyrkla i znajomości reguł geometrii wykreślnej. Kształt wieloboczny  uważa się niekiedy za naśladownictwo występujących w tym samym czasie toczonych obustronnie mis tzw. gwiaździstych, chociaż nie można wykluczyć, że jest to rozwinięta forma mis ciosanych zewnętrznie z kolistym wylewem. Na dnie jest widoczny ślad po zaczepie tokarki. Misy okrągłe i wieloboczne użytkowano aż do XVI stulecia.