Zamek – zbiory sztuki w refektarzu
Zamek – zbiory sztuki w refektarzu

Rysunek wykonany w 1898 roku na uroczystość 25-lecia przewodniczenia Hugona Lemckego towarzystwu historycznemu (Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde)
MNS/A.Foto/14528