Przęślik gliniany
Przęślik gliniany

Ma kształt dwustożkowaty. Jest niezdobiony. Przęśliki służyły przy wyrobie przędzy do obciążania wrzecion. Od wielkości i ciężaru przęślików zależały szybkość i stabilność obrotów wrzeciona. Miało to wpływ na grubość uzyskiwanej przędzy. Tradycyjnie wytwarzanie przędzy i tkanin przypisuje się kobietom. Uważa się, że były to zajęcia sezonowe, wykonywane najczęściej w zimie, w okresie wolnym od prac rolniczych. Podstawowymi surowcami włókienniczymi pochodzenia roślinnego były len i konopie, a zwierzęcego wełna owcza.