Ceramika budowlana – cegła
Ceramika budowlana – cegła

Jest to przykład profilowanych cegieł – kształtek, wykonywanych w specjalnych formach, które były wykorzystywane w rozmaitych detalach architektonicznych, na przykład we fryzach. Prezentowana kształtka służyła do wymurowania żeber sklepiennych w tzw. sklepieniu krzyżowym. W architekturze gotyckiej występuje ono w różnych odmianach. Początkowe formy miały wyłącznie znaczenie konstrukcyjne, z czasem w coraz większym stopniu spełniały też funkcję dekoracyjną.