Ceramika budowlana – cegła
Ceramika budowlana – cegła

Cegła – kształtka służąca do wymurowania żeber sklepieniowych w architekturze gotyckiej. Określana jest mianem cegły żebrowo-sklepieniowej. We wczesnym gotyku stosowano najprostsze sklepienie krzyżowo-żebrowe, tzw. diagonalne, z czasem wprowadzono sklepienie sześciodzielne i z żebrami pośrednimi.