Kafel płytowy
Kafel płytowy

Fragment płyty kafla przedstawiający męskie popiersie z obfitą brodą, w bogatym renesansowym stroju. Fragmentaryczność zachowania nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy jest to jeden z kafli z wizerunkami władców, jakie znajdowały na piecach wykonanych za czasów Barnima XI, czy to już element nowego wystroju z czasów Jana Fryderyka. Kafel jest pokryty zielonym szkliwem.