Kapitel kolumny
Kapitel kolumny

Jednym z najstarszych stosowanych w architekturze elementów podpierających konstrukcje kamienne i ceglane była kolumna. Składała się z trzech zasadniczych członów: bazy, trzonu i głowicy (kapitelu). Prezentowana głowica kolumny lub filara w górnej części ma postać prostopadłościanu, w części środkowej przechodzącego klinowo od czworo- do ośmioboku. Od dołu jest oparta na ośmiobocznej rolkowej plincie (płytce). Została wykonana z wapienia muszlowatego, którego złoża znajdują się na szwedzkiej wyspie Gotlandia. Znaleziona w skrzydle menniczym zamku.