Moneta
Moneta

Fragment brakteata. Stan zachowania nie pozwala na bliższą identyfikację. Brakteaty to monety wybijane jednostronnie z cienkiej blaszki na miękkiej podkładce. Stempel odciśnięty wypukło na awersie pojawiał się jako wklęsły (negatyw) na rewersie. W postaci brakteatów bito przede wszystkim w XII–XIV wieku w środkowej Europie niskowartościowe denary.