Nóż żelazny
Nóż żelazny

Przednia część jego tylca (tylec do tępa część głowni noża – przeciwstawna do ostrza) jest skośnie ścięta, tylna prosta, a trzpień do osadzania trzonka dwustronnie wyodrębniony. Archeolodzy, opisując zabytki, zwracają uwagę na szczegółowy opis ich ukształtowania, gdyż zmienność wyróżnionych cech jest podstawą do określania chronologii. Tego typu noże są w Szczecinie niezmiernie rzadko spotykane. Na Wzgórzu Zamkowym znaleziono zaledwie trzy takie egzemplarze. Najstarsze pochodzą z warstwy z 2 połowy XI wieku. Ten egzemplarz został znaleziony w warstwie datowanej na 1. połowę – początek 2. połowy XIII wieku. Noże są podstawowymi narzędziami wielofunkcyjnymi wykorzystywanymi zarówno w gospodarstwach domowych, jak i warsztatach rzemieślniczych.