Nóż żelazny
Nóż żelazny

Ten eksponat należy do typu noży o głowni ostro zakończonej, powstałej w wyniku trójkątnie zbiegającego się ostrza i tylca. Trzpień jest dwustronnie wyodrębniony, ostro – pod kątem prostym od strony tylca – i łagodnie od strony ostrza. Na Wzgórzu Zamkowym takie noże stanowią niewielki odsetek i występują w warstwach o znacznej rozpiętości chronologicznej. Noże były mocowane  w drewnianych, rzadziej rogowych i kościanych oprawkach, wzmacnianych na końcach obrączkami wykonanymi z poroża, blachy lub drutu.