Nóż żelazny
Nóż żelazny

Eksponat należy do typu noży o głowni ostro zakończonej, powstałej w wyniku trójkątnie zbiegającego się ostrza i tylca. Trzpień jest dwustronnie wyodrębniony, łagodnie zarówno od strony tylca, jak i ostrza. Na Wzgórzu Zamkowym w tym typie mieści się niewielki odsetek noży i występują one w warstwach o znacznej rozpiętości chronologicznej. Noże były mocowane w drewnianych, rzadziej rogowych i kościanych oprawkach, wzmacnianych na końcach obrączkami wykonanymi z poroża, blachy lub drutu. Są podstawowym narzędziem wielofunkcyjnym wykorzystywanym w gospodarstwie domowym i warsztatach produkcyjnych. Jest to zazwyczaj najliczniejsza kategoria zabytków.