Grot bełtu z czworobocznym w przekroju, długim liściem i długą tuleją
Grot bełtu z czworobocznym w przekroju, długim liściem i długą tuleją

Bełty – pociski kuszy – różniły się między sobą długością promienia, obecnością lub brakiem lotki oraz wielkością żelaznego grotu. Obecność różnych typów grotów w nawarstwieniach związanych z funkcjonowaniem zamku książęcego świadczy nie tylko o zróżnicowaniu miotanych pocisków, lecz także rodzajach kuszy. W europejskich armiach kusznicy przetrwali do końca średniowiecza, do czasów wynalezienia i upowszechnienia się broni palnej, skutecznie wypierającej dotychczasowe uzbrojenie.