Naczynie ceramiczne – urynał (nocnik)
Naczynie ceramiczne – urynał (nocnik)

Naczynie ceramiczne popularnie nazywane nocnikiem służyło zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Urynały najczęściej miały postać naczyń przysadzistych, szerokootworowych i były pokryte szkliwem, zaopatrzone w jedno ucho ułatwiające przenoszenie. Prezentowane naczynie pochodzi z 2. połowy XVII – XVIII wieku.