Naczynie ceramiczne – urynał (nocnik)
Next Image
Naczynie ceramiczne – urynał (nocnik)

Urynały – nocniki cechuje mała zmienność formy na przestrzeni kilku stuleci. Oprócz ceramicznych znane są także egzemplarze szklane. Ten nocnik został znaleziony w wypełnisku latryny zamkowej, do której wpadł najpewniej przypadkowo podczas opróżniania zawartości. Naczynie pochodzi z 2. połowy XVII lub XVIII wieku.