Naczynie ceramiczne – garnek
Naczynie ceramiczne – garnek

Gliniane garnki należą do kategorii źródeł najczęściej odkrywanych w nawarstwieniach kulturowych. Naczynia te, niezbędne w kuchni, stosunkowo szybko ulegały zniszczeniu i były zastępowane kolejnymi. Prezentowany egzemplarz ma wyraźnie widoczne okopcenie. Jest zdobiony rzędem stempelków pod szyjką. Tego typu naczynia znane są z okresu od końca XVI do początków XVIII stulecia. Uważa się je za wyroby lokalnych pomorskich warsztatów garncarskich.