Naczynie ceramiczne – dzban
Naczynie ceramiczne – dzban

Prezentowany dzban jest bardzo zniszczony, brakuje całej górnej partii, co uniemożliwiło pełną rekonstrukcję. Uszkodzona jest także powierzchnia zewnętrzna, tylko miejscami zachowało się jasnozielone szkliwo oraz ozdobne żłobki w dolnej partii brzuśca. Pierwotnie dzban był zaopatrzony w ucho, z którego pozostał jedynie fragment doczepiony do brzuśca.