Naczynie ceramiczne – talerz
Naczynie ceramiczne – talerz

Głęboki talerz stanowiący element zastawy stołowej jest wyrobem miejscowym, wykonanym na Pomorzu. Wykonano go z żółtej glinki. Od strony wewnętrznej jest pokryty białym szkliwem z zielono-czarnym, malowanym ornamentem w postaci dookolnych pierścieni. W centralnej części dna, w szarym promienistym otoku, znajduje się sentencja dewocyjna: „Mein Gott, nun ist es wieder Morgen” [Mój Boże, teraz ponownie jest ranek]. Tekst został zaczerpnięty modlitewnika szkolnego z XVIII wieku. Identyczny talerz znaleziono w Kamieniu Pomorskim.