Okładzina kuszy
Next Image
Okładzina kuszy

Jeden z kilku zachowanych fragmentów długich, wąskich okładzin rozmieszczonych pierwotnie na krawędziach łoża kuszy. Są one dokładnie dopasowane do bardziej ozdobnych elementów umieszczonych na górnej i dolnej powierzchni kuszy. Same także mają delikatne ornamenty w postaci motywów geometrycznych. Kusza ze względu na rodzaj zastosowanych w niej elementów ulepszonego mechanizmu spustowego może być datowana na okres po 1560 roku, natomiast sytuacja stratygraficzna, w jakiej zalegały jej elementy, określa moment jej utracenia przed 1616 rokiem.