Paciorek szklany
Paciorek szklany

Paciorek o kształcie kulistym – część kolii. Został wykonany z nieprzezroczystego fioletowego szkła, w które wtopiono wstęgę żółtego szkliwa. Paciorki były wykonywane różnymi metodami. Najczęściej stosowano tzw. technikę nawijania. Formowanie paciorka tą metodą polega na wyciągnięciu z tygla rozgrzanej masy szklanej i nawinięciu jej na pręt metalowy szybkim ruchem obrotowym. Średnica kanalika paciorka jest równa grubości pręta. W Szczecinie paciorki kuliste występowały już w najstarszych etapach zagospodarowania centralnej części wczesnośredniowiecznego miasta w 2. dekadzie X wieku. Ponownie pojawiły się w warstwach z XII wieku i 1. połowy XIII wieku.