Archeologia

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

um zachpomMNiSW LOGOMKiDN LOGO

dr Eugeniusz Cnotliwy – archeolog. Urodzony 8 grudnia 1932 roku w Miłosławiu pod Wrześnią. Studia ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1955 roku. Ze Szczecinem związany od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, kiedy został kierownikiem Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ. Wielokrotnie kierował badaniami na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie (1967–1968; 1973–1977). Prace te koncentrowały się w kilku miejscach na dziedzińcu głównym, na dziedzińcu menniczym, w piwnicach skrzydła południowego oraz na skarpie północnej. Ponadto inicjował i prowadził nadzory nad pracami budowlanymi w obrębie zamku. W latach siedemdziesiątych w pracach uczestniczył także Roman Kamiński. Eugeniusz Cnotliwy jest autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących wyników badań archeologicznych prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym, obejmujących pełny zakres odsłoniętych nawarstwień (osadnictwo ludności kultury łużyckiej, wczesnośredniowieczne, z okresu książęcego, z czasów szwedzkich i pruskich).

dr Józef Marciniak – archeolog. Urodzony 9 marca 1906 roku w Krakowie, tam też zmarły 24 kwietnia 1971 roku. Studia ukończył w 1933 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze Szczecinem był związany w latach 1946–1952, pełniąc funkcję dyrektora Muzeum Miejskiego (aktualnie Muzeum Narodowe w Szczecinie). W 1947 roku rozpoczął wraz z Tadeuszem Wieczorowskim badania zamku szczecińskiego, w których uczestniczył do końca pierwszego ich etapu w 1952 roku.

dr Ryszard Rogosz – archeolog. Urodzony 3 października 1940 roku w Sanoku. Studia ukończył w 1964 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego momentu związany ze Szczecinem. Badania szczecińskiego zamku prowadził wraz z dr. Eugeniuszem Cnotliwym w latach 1967–1968 i 1973–1977. W latach osiemdziesiątych był zaangażowany w prace konserwatorskie na zamku jako dyrektor naukowy PP PKZ Oddział w Szczecinie. Jest autorem kilkunastu artykułów dotyczących problematyki badań archeologicznych prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie.

Tadeusz Wieczorowski – archeolog. Urodzony 24 stycznia 1904 roku w Częstochowie, zmarły 14 maja 1970 roku w Szczecinie. Studia ukończył w 1934 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze Szczecinem związany od 1946 roku, gdy przyjechał tutaj jako delegat Państwowego Muzeum Archeologicznego i został kustoszem zbiorów archeologicznych w Muzeum Miejskim (obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie). Uczestniczył w otwarciu i badaniach krypty z sarkofagami książąt pomorskich. W 1947 roku rozpoczął badania archeologiczne Wzgórza Zamkowego, które później weszły do programu Kierownictwa Badań na Początkami Państwa Polskiego. Wykopaliska te w latach 1949–1952 były prowadzone w obrębie dziedzińca głównego. Tadeusz Wieczorowski odkrył między innymi  grodzisko ludności kultury łużyckiej pod wczesnośredniowiecznymi nawarstwieniami osadniczymi. Podczas prac w latach 1959–1960 i w 1963 roku, jako kierownik Pracowni Archeologicznej IHKM PAN w Szczecinie, współpracował z innymi jej pracownikami – Stefanem Wesołowskim i Marianem Rulewiczem – przy ratowniczych badaniach sondażowych oraz nadzorach nad wykopami budowlanymi w obrębie całego Wzgórza Zamkowego i u jego podstawy.