Archeologia

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

um zachpomMNiSW LOGOMKiDN LOGO

Widoki Zamku

Muzeum Narodowe w Szczecinie odziedziczyło po Prowincjonalnym Muzeum Starożytności Pomorskich poza zabytkami również kolekcję fotografii i negatywów powstałych pomiędzy 1870 a 1940 rokiem. Zbiór stanowi dokumentację zabytków całego historycznego Pomorza – od Lęborka i Bytowa na wschodzie po Stralsund i Rugię na zachodzie.

Poniżej prezentujemy wybrane przedstawienia Zamku Książąt Pomorskich uwiecznione na rysunkach, grafikach, obrazach, a także fotografiach. Najstarszy rysunek ukazuje widok szesnastowiecznego zamku przed przebudową Jana Fryderyka, najmłodsze zdjęcia, przedstawiające zniszczoną bombardowaniami  budowlę, zostały wykonane przez polskich osadników niedługo po zakończeniu II wojny światowej.

 Zamek z lat 1575–1577  Anonimowy rysunek piórkiem z 1607 roku, przerys rysunku A. Stuberaucha z początku XX wieku  MNS/A.Foto/14524

 Zamek z lat 1575–1577  Anonimowy rysunek piórkiem z 1607 roku, przerys rysunku A. Stuberaucha z początku XX wieku  MNS/A.Foto/14524

 Szczecin ok. 1590  Fragment akwaforty z 1590 roku drukowanej w IV tomie dzieł o miastach Georga Brauna i Franza Hogenberga MNS/A.Foto/5053

 Szczecin ok. 1590  Fragment akwaforty z 1590 roku drukowanej w IV tomie dzieł o miastach Georga Brauna i Franza Hogenberga MNS/A.Foto/5053

 Widok Szczecina od zachodu z lotu ptaka  wg rys. Kotego z 1625 roku, faksymile z 1888 roku, fot. Grzegorz Solecki

 Widok Szczecina od zachodu z lotu ptaka  wg rys. Kotego z 1625 roku, faksymile z 1888 roku, fot. Grzegorz Solecki

 Zamek książęcy w 1652 roku  H. von Osten / M. Merian Mł., rycina akwafortowo-miedziorytowa

 Zamek książęcy w 1652 roku  H. von Osten / M. Merian Mł., rycina akwafortowo-miedziorytowa

 Zamek od strony północnej w 1828 roku  Ludwig Most (1807–1883), olej/płótno

 Zamek od strony północnej w 1828 roku  Ludwig Most (1807–1883), olej/płótno

 Panorama miasta z lotu ptaka od strony północno-wschodniej  Adolph Eltzner, wg rysunku Williama Frencha, ok. 1855, staloryt, wyd. A.H. Payne w Dreźnie i Lipsku MNS/A.Foto/5093

 Panorama miasta z lotu ptaka od strony północno-wschodniej  Adolph Eltzner, wg rysunku Williama Frencha, ok. 1855, staloryt, wyd. A.H. Payne w Dreźnie i Lipsku MNS/A.Foto/5093

 Dziedziniec zamkowy Ludwig Most (1807–1883), olej/płótno, 1828 MNS/A.Foto/5297

 Dziedziniec zamkowy Ludwig Most (1807–1883), olej/płótno, 1828 MNS/A.Foto/5297

 Dziedziniec zamkowy  U. Lewin, rysunek, 1938 MNS/A.Foto/5299

 Dziedziniec zamkowy  U. Lewin, rysunek, 1938 MNS/A.Foto/5299

 Zamek z fragmentem ul. Kuśnierskiej (od wschodniej)  I. Below-Patzelt, rysunek, ok. 1937 MNS/A.Foto/15898

 Zamek z fragmentem ul. Kuśnierskiej (od wschodniej)  I. Below-Patzelt, rysunek, ok. 1937 MNS/A.Foto/15898

Fragment panoramy miasta z ok. 1870 roku  Widok z Łasztowni w kierunku zamku, fot. ok. 1870 MNS/A.Foto/15460

Fragment panoramy miasta z ok. 1870 roku  Widok z Łasztowni w kierunku zamku, fot. ok. 1870 MNS/A.Foto/15460

 Bulwar Nadodrzański, widok z wieży Urzędu Celnego  fot. sygn. K., ok. 1927 MNS/A.Foto/15531

 Bulwar Nadodrzański, widok z wieży Urzędu Celnego  fot. sygn. K., ok. 1927 MNS/A.Foto/15531

 Widok z wieży zegarowej zamku na północny zachód  Teatr Miejski po lewej i kamienica przy ul. Wyszaka 34 po prawej, fot. sygn. H. Krause, 1927 MNS/A.Foto/15544

 Widok z wieży zegarowej zamku na północny zachód  Teatr Miejski po lewej i kamienica przy ul. Wyszaka 34 po prawej, fot. sygn. H. Krause, 1927 MNS/A.Foto/15544

 Zamek  Widok od północy, fot. ok. 1930  MNS/A.Foto/4981

 Zamek  Widok od północy, fot. ok. 1930  MNS/A.Foto/4981

 Zamek  Fragment skrzydła wschodniego z wieżą widokową wzniesioną w latach 1840–42 i dachami kamienic przy ul. Panieńskiej od południa, fot. sygn. Ehlert MNS/A.Foto/15934

 Zamek  Fragment skrzydła wschodniego z wieżą widokową wzniesioną w latach 1840–42 i dachami kamienic przy ul. Panieńskiej od południa, fot. sygn. Ehlert MNS/A.Foto/15934

 Zamek  Widok od strony ul. Kuśnierskiej MNS/A.Foto/5286

 Zamek  Widok od strony ul. Kuśnierskiej MNS/A.Foto/5286

 Ulica Korsarzy z widokiem na wieżę kościoła zamkowego  fot. początek XX wieku  MNS/A.Foto/6064

 Ulica Korsarzy z widokiem na wieżę kościoła zamkowego  fot. początek XX wieku  MNS/A.Foto/6064

 Zamek – wejście na mały dziedziniec od ul. Korsarzy  fot. sygn. Heinrich Schulz, 1928/29 MNS/A.Foto/15562

 Zamek – wejście na mały dziedziniec od ul. Korsarzy  fot. sygn. Heinrich Schulz, 1928/29 MNS/A.Foto/15562

 Zamek – dziedziniec menniczy  Widok na wieżę kościoła zamkowego od południa, w czasie wciągania dzwonu, fot. ok. 1925   MNS/A.Foto/4984

 Zamek – dziedziniec menniczy  Widok na wieżę kościoła zamkowego od południa, w czasie wciągania dzwonu, fot. ok. 1925   MNS/A.Foto/4984

 Zamek – dziedziniec menniczy  Widok w kierunku północnym MNS/A.Foto/4986

 Zamek – dziedziniec menniczy  Widok w kierunku północnym MNS/A.Foto/4986

 Zamek – dziedziniec menniczy (muzealny)  Widok od północy, fot. 1874  MNS/A.Foto/5288

 Zamek – dziedziniec menniczy (muzealny)  Widok od północy, fot. 1874  MNS/A.Foto/5288

 Zamek – dziedziniec  Widok skrzydła północnego i południowego z wieżą zegarową, fot. po 1874  MNS/A.Foto/5300

 Zamek – dziedziniec  Widok skrzydła północnego i południowego z wieżą zegarową, fot. po 1874  MNS/A.Foto/5300

 Zamek – dziedziniec  Widok na skrzydło południowe z wieżą zegarową MNS/A.Foto/4983

 Zamek – dziedziniec  Widok na skrzydło południowe z wieżą zegarową MNS/A.Foto/4983

 Widok wież zamku i kościoła św. Jakuba z dachu skrzydła północnego zamku  fot. sygn. K., ok. 1927  MNS/A.Foto/15481

 Widok wież zamku i kościoła św. Jakuba z dachu skrzydła północnego zamku  fot. sygn. K., ok. 1927  MNS/A.Foto/15481

 Kościół zamkowy – wnętrze  Widok w kierunku wschodnim, przed konserwacją w 1909 roku MNS/A.Foto/5525

 Kościół zamkowy – wnętrze  Widok w kierunku wschodnim, przed konserwacją w 1909 roku MNS/A.Foto/5525

 Kościół zamkowy – wnętrze  Widok w kierunku wschodnim, przed konserwacją w 1909 roku MNS/A.Foto/13535

 Kościół zamkowy – wnętrze  Widok w kierunku wschodnim, przed konserwacją w 1909 roku MNS/A.Foto/13535

 Kościół zamkowy – wnętrze  Strona południowo-zachodnia, organy i sklepienie fot.  sygn. W. Steinl, 1909 MNS/A.Foto/14525

 Kościół zamkowy – wnętrze  Strona południowo-zachodnia, organy i sklepienie fot.  sygn. W. Steinl, 1909 MNS/A.Foto/14525

 Kościół zamkowy – wnętrze  Epitafium ks. Bogusława X i ambona, fot. 1909 MNS/A.Foto/14526

 Kościół zamkowy – wnętrze  Epitafium ks. Bogusława X i ambona, fot. 1909 MNS/A.Foto/14526

 Zamek – zbiory sztuki w refektarzu  Rysunek wykonany w 1898 roku na uroczystość 25-lecia przewodniczenia Hugona Lemckego towarzystwu historycznemu (Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde) MNS/A.Foto/14528

 Zamek – zbiory sztuki w refektarzu  Rysunek wykonany w 1898 roku na uroczystość 25-lecia przewodniczenia Hugona Lemckego towarzystwu historycznemu (Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde) MNS/A.Foto/14528

 Zamek – wnętrze refektarza  Refektarz z szesnastowiecznym stropem belkowym i dębowymi kolumnami, fot. po 1874 (?) MNS/A.Foto/15941c

 Zamek – wnętrze refektarza  Refektarz z szesnastowiecznym stropem belkowym i dębowymi kolumnami, fot. po 1874 (?) MNS/A.Foto/15941c

 Zamek – wnętrze  Refektarz (sala Bogusława) fot. sygn. Staatliche Bildstelle, Berlin, lata 30. XX wieku MNS/A.Foto/15427

 Zamek – wnętrze  Refektarz (sala Bogusława) fot. sygn. Staatliche Bildstelle, Berlin, lata 30. XX wieku MNS/A.Foto/15427

 Zamek – wnętrze refektarza wypełnionego zbiorami sztuki  fot. koniec XIX wieku MNS/A.Foto/16154

 Zamek – wnętrze refektarza wypełnionego zbiorami sztuki  fot. koniec XIX wieku MNS/A.Foto/16154

 Zamek – zbiory muzealne w refektarzu  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/13594

 Zamek – zbiory muzealne w refektarzu  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/13594

 Zamek – wnętrze refektarza wypełnionego zbiorami sztuki  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/15943/1

 Zamek – wnętrze refektarza wypełnionego zbiorami sztuki  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/15943/1

 Zamek – zbiory muzealne w refektarzu  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/13593

 Zamek – zbiory muzealne w refektarzu  fot. koniec XIX wieku  MNS/A.Foto/13593

 Zamek – wnętrze  Kominek z parteru skrzydła północnego z ok. 1626 roku, wykonany z piaskowca i alabastru, fot. 1931  MNS/A.Foto/5307

 Zamek – wnętrze  Kominek z parteru skrzydła północnego z ok. 1626 roku, wykonany z piaskowca i alabastru, fot. 1931  MNS/A.Foto/5307

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929 MNS/A.Foto/15428

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929 MNS/A.Foto/15428

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929  MNS/A.Foto/15429

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929  MNS/A.Foto/15429

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929 MNS/A.Foto/15430

 Zamek – wnętrza reprezentacyjne w skrzydle północnym i wschodnim  fot. sygn. H. Blum, 1929 MNS/A.Foto/15430

 Zamek – wnętrze  Piec kaflowy z medalionem, fot. 1931  MNS/A.Foto/15948

 Zamek – wnętrze  Piec kaflowy z medalionem, fot. 1931  MNS/A.Foto/15948

 Zamek – sklepienie w pomieszczeniu wieży więziennej  fot. 1926 MNS/A.Foto/15987

 Zamek – sklepienie w pomieszczeniu wieży więziennej  fot. 1926 MNS/A.Foto/15987

 Zamek – drzwi wejściowe do „celi czarownic”  sygn. Knothe, 1926 MNS/A.Foto/15908

 Zamek – drzwi wejściowe do „celi czarownic”  sygn. Knothe, 1926 MNS/A.Foto/15908

 Zamek – piwnica z winem w skrzydle środkowym  fot. 1928  MNS/A.Foto/15988

 Zamek – piwnica z winem w skrzydle środkowym  fot. 1928  MNS/A.Foto/15988

 Makieta zamku i zabudowy wokół wykonana w 1912 roku  MNS/A.Foto/13657

 Makieta zamku i zabudowy wokół wykonana w 1912 roku  MNS/A.Foto/13657

 Makieta zamku i zabudowy wokół wykonana w 1912 roku  MNS/A.Foto/14949

 Makieta zamku i zabudowy wokół wykonana w 1912 roku  MNS/A.Foto/14949

 Baszta Siedmiu Płaszczy na tle ruin zamku  fot. K. Haska, 1947 MNS/A.Foto/13532 a

 Baszta Siedmiu Płaszczy na tle ruin zamku  fot. K. Haska, 1947 MNS/A.Foto/13532 a

 Ruiny zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn

 Ruiny zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn

 Ruiny zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn

 Ruiny zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn

 Baszta Siedmiu Płaszczy na tle ruin Zamku  fot. K. Haska, 1947 MNS/A.Foto/13532 b

 Baszta Siedmiu Płaszczy na tle ruin Zamku  fot. K. Haska, 1947 MNS/A.Foto/13532 b

 Ruiny Zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn

 Ruiny Zamku, fot. 1946–47  MNS/A.Foto/bn