Archeologia

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

um zachpomMNiSW LOGOMKiDN LOGO

archeologia zamku ksiazat pomorskich okladka

Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Praca niniejsza powstawała w ciągu kilkunastu lat, jeśli zaś dodać okres gromadzenia źródeł, to ponad pół wieku! Za pierwszy, nieodzowny etap należy uznać pozyskiwanie materiałów drogą prowadzenia badań wykopaliskowych, trwających z przerwami od 1947 do 1979 r. Zasługą mrówczej pracy wielu badaczy jest odkrycie nieznanych wcześniej reliktów budowli zamkowych, nawarstwień, ich udokumentowanie oraz zgromadzenie olbrzymiej ilości materiałów zabytkowych, które należało najpierw zinwentaryzować, zakonserwować, a następnie wnikliwie przeanalizować.

Badania archeologiczne pozwoliły w znacznym stopniu rozwikłać złożone dzieje Wzgórza Zamkowego. Gruntownych opracowań doczekały się najstarsze dzieje tego miejsca, związane z osadnictwem ludności kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza oraz ze słowiańskim wczesnym średniowieczem. Zamkiem, jego początkami i przemianami, zainteresowali się najpierw historycy sztuki, co znalazło odbicie w pracach Zofii Krzymuskiej-Fafius i Henryka Dziurli, następnie Krystyny Kroman i przede wszystkim Zbigniewa Radackiego, natomiast archeologiczną problematykę tego obiektu, jeśli pominąć wcześniejsze szkice Ryszarda Rogosza i moje, odkładano z różnych powodów na później.

Zamiar napisania tej pracy, bez żadnej inspiracji z zewnątrz, powstał jeszcze w okresie pracy w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ, ale możliwość realizacji znalazłem dopiero po przejściu w stan spoczynku, w zaciszu domowym.

Szczecin 2014

ISBN 978-83-63365-15-8

 

Pobierz w wersji elektronicznej (34.49 MB)