Archeologia

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

um zachpomMNiSW LOGOMKiDN LOGO

Bogate zbiory zabytków pochodzących z badań archeologicznych zamku prowadzonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znajdują się w zasobach kilku instytucji:

  • materiały z badań z lat 1947–1952 znajdują się w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie (dawniej Muzeum Miejskie i Muzeum Pomorza Zachodniego), tu też znajdują się nieliczne zabytki z odkryć przedwojennych;
  • zbiory pozyskane w latach 1959–1963 w trakcie badań dawnego Instytutu Historia Kultury Materialnej PAN są przechowywane w obecnym Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie;
  • zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych w latach 1967–1968 i 1973–1977 przez ówczesną Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską PP PKZ, przechowywane przez wiele lat w zamku, zostały przewiezione do Muzeum Narodowego w Szczecinie, a częściowo pozostają w zasobach Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.